Pūķi Līvu sporta spēlēs.

Amatas novada pašvaldības sporta spēles Līvu ciematā.