Taisam pūķus Mārupes novadā Bērnu un Jauniešu svētkos “Ar vasaru saujā”

Radošās darbnīcās kopā ar Mārupes jauniešu domi taisijām pūķus, iepriecinājām svētku apmeklētājus un dalībniekus, tapa 75 caurpidīgie pūķi, bildes.
—————————–
marupesnovads